Homepage / Social / Dreptul la un mediu sanatos. Taierea ilegala a padurilor
Date ingrijoratoare privind consumul de droguri Oficial, apare al treilea sex! Instanta constitutionala respinge vaccinarea obligatorie? MARILE INUMANITATI: Masacrul din Nanking MARILE INUMANITATI: Masacrul din Noaptea Sf. Bartolomeu Instanta: Politistii raspund patrimonial pentru greselile facute Decizie controversata: doi morti si autorul liber! Cum poti detine legal o arma? Concubinajul produce consecinte juridice Trecerea contributiilor la salariat, este neconstitutionala si incalca drepturile omului ! Cancerul vindecat cu droguri? Biserica spune DA tatuajelor ! Pericol iminent: substante interzise in fructe! Ce face dependentul de droguri, din ziua arestarii Angajator obligat sa plateasca ratele bancare ale angajatului Folosirea pozelor altei persoane pe facebook, fapta ilicita Perchezitie: Pot filma daca intra in casa? ACHITAREA pentru conducerea unui vehicul fara permis si sub influenta alcoolului Inchisoarea cu executare pentru accesarea unui cont de facebook. Nota critica SCUZA PROVOCARII – CIRCUMSTANTA ATENUANTA LEGALA? Vaccinarea obligatorie, permisa de CEDO? Accesarea telefonului mobil al altuia, constituie infractiune? Drepturile Omului TV: Dezastru ecologic in Bucegi. Constructii neautorizate. Obligatia instantei de a verifica proportionalitatea masurii demolarii. Cele mai crude metode de tortura Inregistrarile facute de parti, pot fi folosite in procesele civile? Dreptul de a cere stergerea numelui din motoarele de cautare. CEDO: Alienare părintească; împiedicarea unui parinte de a-si vizita copilul. CEDO: pasivitatea autoritatiilor in fata violenței domestic CEDO: Comunicarea citatiei prin afisare, incalca dreptul la un proces echitabil. CEDO: Neaudierea martorilor de catre ultima instanta, incalca art. 6 din Conventie. Motivare superficiala a unei hotarari judecatoresti; Sanctiune, aplicarea directa a reglementarile internationale. Infectiile intraspitalicesti, cauză a 70% din decesele inregistrate in serviciile de chirurgie generala. Neinformarea loiala. Fals informatic. Crearea unui cont Facebook cu un continut denigrator la adresa unei persoane. CEDO: Cand este ilegala monitorizarea angajatului in timpul programului. Dreptul la un mediu sanatos. Taierea ilegala a padurilor Alienarea parentala; Tratamentul juridic – decaderea din drepturile parintesti. Viata artificiala vs. moartea legala. CJUE: Fluctuațiile cursului valutar. Consecinte in contractele de credit. Despagubiri acordate pe viata unui fost angajat ce folosise telefonul mobil la serviciu Utilizarea dronei, fapta penala sau nu ? Legalitatea sistemelor de supraveghere video Imbolnavirea in urma unui vaccin. Proba. Dreptul la hrana adecvata Perioada detentiei, considerata vechime in munca

Social

Dreptul la un mediu sanatos. Taierea ilegala a padurilor

Dreptul fiecaruia la un mediu sănătos.

Fondul forestier, incontestabil face parte din patrimoniu comun al umanităţii, ce se cuvine a fi protejat nu doar in folosul celor din prezent, ci si a celro care ne vor urma, aceasta fiind o problema echitate între generaţii şi a „drepturilor generaţiilor viitoare”.

Recunoaşterea acestor drepturi fiind exprimată în numeroase tratate şi declaraţii internaţionale. „Drepturile generaţiilor viitoare” ridică problema solidarităţii între generaţii în conservarea şi păstrarea calităţii mediului.

In acest sens, Declaraţia de la Stockholm din 1971 dispune ca „omul…are îndatorirea de a proteja şi de a ameliora mediului pentru generaţiile prezente şi viitoare”. Principiul 3 al Declaraţiei de la Rio din 1992 reafirmă şi el drepturile generaţiilor viitoare susţinând că „dreptul la dezvoltare trebuie realizat într-o manieră care să satisfacă nevoile relative la dezvoltare şi la mediu ale generaţiilor prezente şi viitoare.” Ideea este reluată şi în Convenţia-cadru privind schimbările climatice unde se precizează că „incubă părţilor să păstreze sistemul climatic în interesul generaţiilor prezente şi viitoare.”

Se pune însă problema „în ce măsură sunt interesele generaţiilor viitoare luate în considerare în discuţiile actuale privind răspunderea şi despăgubirea, şi în evaluarea daunelor în cazul unui prejudiciu”.

Noțiunea de „drept la un mediu sănătos” este una complexă, ce caracterizează un drept natural, inerent al fiinţei umane de a trăi într-un mediu natural prielnic dezvoltării fizice şi psihice a acestuia, precum şi un mediu neprimejdios

Dreptul la un mediu sănătos este un drept individual, ce apartine fiecaruia, care face parte din categoria drepturilor sociale-economice, recunoscute relativ recent în constituţiile a multor state, iar datorită importanţei sale strategice pentru comunitatea internaţională și în scopul menţinerii echilibrului ori promovării securităţii ecologice poate fi realizat în nume colectiv; –

Criminalitatea in domeniul forestiere:  Cum in mod corect s-a aratat[i], indiferent de natura proprietăţii, exploatarea masei lemnoase se face numai după obţinerea autorizaţiei de exploatare, inventarierea şi marcarea cu dispozitive speciale de către personalul silvic autorizat a arborilor ce urmează a fi tăiaţi şi predarea-primirea parchetului sau suprafeţei pentru exploatare.

Aceste prevederi sunt obligatorii inclusiv pentru proprietarii de păduri, persoane fizice, ce au dreptul de a exploata în regie proprie un volum maxim de 20 m3 /an din pădurile pe care le au în proprietate, cu atât mai mult cu cât, conform art.17 alin.1 şi 2 lit.g, respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi deţinătorii de fond forestier, iar proprietarul fondului forestier este obligat în respectarea regimului silvic, printre altele, să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către personalul autorizat.

Transportul materialului lemnos rezultat în urma tăierii, indiferent de natura sau felul proprietăţii, se face, potrivit art.3 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialului lemnos aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.996 din 27 august 2008, numai însoţit de actul de punere în valoare şi avizul de însoţire, ultimul fiind completat în formă simplificată de către deţinătorii de pădure sau vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, care exploatează masa lemnoasă pentru nevoi proprii şi nu realizează acte de comerţ.

Ca atare, exploatarea pădurilor şi vegetaţiei forestiere nu se face în mod arbitrar de către proprietari, chiar dacă avem de-a face cu păduri sau terenuri cu vegetaţie forestieră proprietate privată, ci respectându-se regulile de 1 Când în cuprinsul lucrării nu se va indica actul normativ se va înţelege că acel articol este din Codul silvic. exploatare stabilite prin lege, iar cei ce încalcă aceste reguli sunt traşi la răspundere penală sau contravenţională, după caz (art.104 din Codul silvic).

Astfel, varianta tipică a infracţiunii silvice prevăzută de art. 107 Codul Silvic  incrimineaza fapta de 1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracțiune silvică și se pedepsește după cum urmează:

  1. a)cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei; b)cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs nu depășește limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depășește limita prevăzută la lit. a);c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei; d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 50 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei.(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări: a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică ori paralizantă; b) în timpul nopții; c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național; d) de personal silvic.(3) Tentativa se pedepsește.

Confrom art. 10711) Folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 63 fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare constituie infracțiune silvică și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) În cazul falsificării dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 63, sunt aplicabile dispozițiile art. 317 din Codul penal.

Infracţiunea şi contravenţiile silvice menţionate au un obiect juridic multiplu, constând atât în relaţiile sociale ce protejează fondul forestier ca factor principal de mediu, cât şi cele ce apără proprietatea (obiect juridic adiacent). Subiectul pasiv principal este întotdeauna statul ca titular al valorii sociale ocrotite punitiv, iar subiectul pasiv secundar poate fi persoana direct păgubită prin fapta ilicită, în funcţie de apartenenţa pădurii afectate sau subiectul activ al faptei

În toate cazurile, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor, tăierea arborilor fără îndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor necesare recoltării materialului lemnos, prezentate anterior (obţinerea autorizaţiei de exploatare, inventarierea şi marcarea arborilor de către organele silvice autorizate şi predarea-primirea parchetelor sau suprafeţelor în exploatare), constituie faptă săvârşită „fără drept”, indiferent de persoana ce o săvârşeşte, inclusiv proprietarul pădurii private.

[i] Emil BUTUCIANU Procuror P.Î.C.C.J. http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/taiere_arbori.pdf

 

 

 

Post a Comment

Your email address will not be published.